O nama Kontakt Reference Početna strana
Delatnost

Delatnost :


Računarska oprema
Sistemski softver
Korisnički programi
Web dizajn
Mreže
Servis
Održavanje
Izrada projekata
Savetovanje 

Korisnički programi:

 

OPŠTE ODREDBE


Byte Club može obezbediti optimalno okruženje za rad programa (računari, operativni sistemi, štampači, računarska mreža itd.). Garancija na programske pakete je godinu dana od dana instalacije. Nakon isteka garancije može se sklopiti ugovor o održavanju.
Uz programe obavezno vršimo obuku i dajemo korisnički priručnik.

TEHNOLOGIJA


Naša orijentacija je na softverske alate i operativne sisteme vrhunskog kvaliteta koji su besplatni, odnosno za njih ne treba plaćati licencu.
Programi se mogu koristiti na oba najzastupljenija operativna sistema: WINDOWS i LINUX.
Programerski alati u kojima su aplikacije urađene su: Visual FoxPro, JAVA, PHP, COBOL.
Baze podataka su Postgres, MySQL i DBF.

POSLOVNE APLIKACIJE


Byte Club nudi knjigovodstveni program za kompletnu podršku u praćenju poslovanja malih i srednjih preduzeća. Program prati celokupnu poslovnu evidenciju na jednom mestu i omogućava vam brz i jednostavan uvid u svaki segment vašeg poslovanja. Program je jednostavan za upotrebu, modularan i prilagodljiv za različite vrste delatnosti uz mogućnost daljeg prilagođavanja potrebama korisnika.
Višekorisnički rad u lokalnoj mreži se podrazumeva. Za složenije firme omogućeno je povezivanje preko Interneta, tako da vaše preduzeće ima centralizovane podatke čak i kada su filijale udaljene od sedišta firme.

Knjigovodstveni program obuhvata sledeće module:  
 • Finansijsko poslovanje:
  • Glavna knjiga
  • Analitika kupaca i dobavljača
  • Osnovna sredstva
  • Blagajna
  • PDV evidencija
  • Devizno knjigovodstvo
  • Obračun kamata

 • Skladišno poslovanje:
  • Materijalno knjigovodstvo
  • Robno knjigovodstvo
  • Fakturisanje
  • Praćenje proizvodnje

 • Obračun zarada -     Pogledajte detaljnije !!!

 • Fakturisanje komunalnih usluga

 • Prodaja karata

 • Kontrola prihoda

   Finansijsko poslovanje


   Glavna knjiga sadrži sve neophodne izveštaje dvojnog knjigovodstva: konto kartice, brutobilans, zaključni list, bilans stanja i uspeha itd. Izveštavanje postoji i na nižem nivou od preduzeća (organizacione jedinice, mesta troška itd.). Program može pratiti više preduzeća.

   Analitika kupaca i dobavljača prati sva dešavanja oko zaduženja i plaćanja koja se odnose na različite poslovne partnere. Stavke se mogu zatvarati na nekoliko načina, u potpunosti ili delimično, a pregledi na razne načine odslikavaju stanja komitenata.

   Osnovna sredstva prate dobra visoke vrednosti, vrednosno i količinski, kroz više godina dok se u potpunosti na amortizuju. Postoji mogućnost da korisnik definiše dodatne vrste knjiženja koje su mu neophodne, a amortizacija se izračunava automatski.

   Blagajna preko naloga naplatiti i isplatiti prati ulaz i izlaz gotovine, čekova, bonova itd. Nakon knjiženja štampa se dnevnik.

   PDV evidencija, kroz knjige ulaznih i izlaznih računa, prati poresku obavezu preduzeća. Na kraju perioda štampa se poreska prijava.

   Devizno knjigovodstvo pored dinarskih, prati i devizne iznose na stavkama finansijskog knjigovodstva. Kursne razlike se automatski izračunavaju za plaćene fakture.

   Obračun kamata daje detaljni izveštaj o kamatama kad dođe do spora oko zakasnelih plaćanja ili nenaplaćenih faktura.


   Skladišno poslovanje


   Materijalno knjigovodstvo prati sve promene artikala (ulaz i izlaz) na skladištu uz kreiranje odgovarajućih dokumenata. Uvek su raspoloživi izveštaji o stanju i prometu artikala (kartica, zalihe, minimalne zalihe ...).

   Robno knjigovodstvo pored fizičkog (količinskog) praćenja artikala prati i finansijske pokazatelje vezane za ove promene (cene, razlike u ceni, rabate itd...) sa mogućnošću kreiranja finansijskih dokumenata (naloga) za finansijsko knjigovodstvo.

   Fakturisanje roba i usluga se oslanja na robno knjigovodstvo i pored kreiranja dokumenata (fakture, profakture, narudžbenice itd...) postoji mogućnost kreiranja finansijskih dokumenata (naloga) za finansijsko knjigovodstvo i analitiku kupaca.

   Praćenje proizvodnje omogućava praćenje troškova po raznim kriterijumima (mestu troška, radnom nalogu, itd...). Postoji mogućnost kreiranja finansijskih dokumenata (naloga) za finansijsko knjigovodstvo.


   Obračun zarada


   Obračun zarada omogućava formiranje zarada zaposlenih po kriterijumima koji su definisani u preduzeću i izradom svih zakonom definisanih obrazaca (OD, OPJ, virmani itd...), praćenjem svih odbitaka koje opterećuju zaradu zaposlenog (članarine, krediti itd...), kreiranjem platnog listića po radniku kao i raznovrsnih rekapitulacija. Kreiraju se i obrasci M4, PPP, godišnja poreska prijava itd...
Postoji mogućnost obračuna iz Bruto zarade ka Neto zaradi i obratno.


   Fakturisanje komunalnih usluga


   Ovaj modul je predviđen za praćenje fakturisanja i naplate usluga vodovoda, grejanja, odnošenja smeća itd. Usluge se mogu obračunavati preko mernih uređaja ili nekog drugog kriterijuma. Usluge se fakturišu periodično, a naplata se prati svakodnevno.
Cene usluga se mogu definisati na nivou ulice, reona ili čitavog grada.
Aplikacija se može korisiti i u druge svrhe (zakup grobnih mesta kod groblja, održavanje liftova i zgrada itd.)


    Prodaja karata


    Prodaja karata je namenjena autobuskim stanicama. Omogućava izdavanje (štampanje) autobuskih karata na osnovu kreiranih mesta, linija, voznog reda, stajališta, prevoznika sa mogućnošću rezervacija mesta, pretplatnih karata, osiguranja, itd... Izveštavanje postoji od nivoa svakog šalterskog službenika (dnevni izveštaj o prodaji) do prometa stanice sa obračunom PDV-a.


   Kontrola prihoda


   Aplikacija prati zaduženje računopolagača za razne vrste vrednosnica (vozne karte, markice itd.), a zatim se prati njihovo razduženje kroz likvidaturu. Preko blagajne se vrši nalplata za razdužene vrednosnice. Postoje izveštaji o naplaćenim kartama za traženi vremenski period (po vrstama karata, po grupama karata, po linijama, po grupama linija, po polascima, po računopolagačima, po vrstama prihoda itd.).
Ovaj programski paket se koristi u transportnom preduzeću LASTA AD Beograd.