O nama Kontakt Reference Početna strana
Delatnost

Delatnost :


Računarska oprema
Sistemski softver
Korisnički programi
Web dizajn
Mreže
Servis
Održavanje
Izrada projekata
Savetovanje 

Servis za popravku i doradu računarske opreme

 

    Byte Club ima servis koji obezbeđuje tehničku podršku za svu opremu isporučenu našim komitentima, u garantnom roku i van njega.
Pored popravke i zamene neispravne opreme servis je osposobljen za doradu postojeće opreme komponentama koje su savremenije i kvalitetnije, uz poštovanje kompatibilnosti starih i novih delova računarske opreme.Evo kratkog opisa uobičajenih aktivnosti servisa:

  Računari:
 • hardverski kvarovi se uglavnom otklanjaju zamenom neispravnih komponenti, a sve ređe popravkom delova.
 • softverski problemi otklanjaju se reparacijom operativnog sistema koji je postao nestabilan ili ponovnom instalacijom.
 • čišćenje virusa mora se obaviti sa više antivirusnih programa jer ni jedan nije 100% pouzdan.
 • čitanje pokvarenih diskova zamenom elektronike ili čitanjem oštećenih cilindara.

  Štampači:
 • reparacija glave štampača i ostalih mehaničkih komponenti (naročito kod matričnih štampača).
 • zamena gumica za separaciju papira (kod laserskih štampača).
 • reparacija ili zamena kertridža, tomera i traka.

Popravka svih ostalih komponenti informacionih sistema (skenera, UPS-ova, mrežne opreme itd.)


Ukoliko imate veći broj računara (i prateće IT opreme) možemo da vam ponudimo pružanje naših servisnih usluga sklapanjem ugovora za održavanje.