O nama Kontakt Reference Početna strana
Delatnost

Delatnost :


Računarska oprema
Sistemski softver
Korisnički programi
Web dizajn
Mreže
Servis
Održavanje
Izrada projekata
Savetovanje 

Sistemski softver:

 

   Sistemski softver se sastoji od programa koji kontrolišu rad računarskih sistema. Obuhvata programe koji su postavljeni u čipovima i služe za inicijalizaciju računara i operativne sisteme.
Osnovna svrha sistemskog softvera je da omogući normalan rad računara. Računar se na može pokrenuti niti uraditi bilo kakav zadatak bez sistemskog softvera. Tu se podrazumeva upravljanje memorijom i procesorom, komunikacija sa perifernim uređajima, kao i pokretanje funkcija u svrhu izvođenja aplikativnog softvera.
Glavni segment sistemskog softvera su operativni sistemi. Operativni sistem predstavlja interfejs između korisnika i računarskog sistema, odnosno skup programa preko koga čovek komunicira sa računarom.

Najpoznatiji operativni sistemi danas su WINDOWS i LINUX.OS WINDOWS ne treba posebno objašnjavati jer je trenutno najrasprostranjeniji u svetu. To je prvenstveno zato što podržava najveći broj korisničkih programa.


OS LINUX je sve interesantaniji iz dva razloga. Prvi je zato što je besplatan (nije potrebno plaćati licencu za korišćenje), a drugi zato što je pouzdaniji i mnogo manje podložan virusima nago što je to OS WINDOWS.Byte Club je osposobljen za instalaciju i održavanje oba operativna sistema.
Uz ove operativne sisteme najčešće idu i aplikativni programi opšte namene: tekst procesori, programi za obradu tabela i analizu podataka, antivirusni programi, grafički softver za obradu slika i crteža itd.
Ređe se instalira serverski softver: za rad sa bazama podataka, web server, mail server, softver koji na različite načine podržava računarske mreže, programski jezici itd.