O nama Kontakt Reference Početna strana
Delatnost

Delatnost :


Računarska oprema
Sistemski softver
Korisnički programi
Web dizajn
Mreže
Servis
Održavanje
Izrada projekata
Savetovanje 

Računarske mreže:

 

    Izvodimo radove na izgradnji brzih računarskih (Ethernet) mreža po principu strukturnog kabliranja, odnosno integrisanog sistema komunikacija. Ti radovi podrazumevaju polaganje instalacija UTP/FTP/SFTP kablovima u kategoriji po želji investitora (5e, 6 ili 7), kao i optičkih kablova ukoliko je takav zahtev. Obično se vertikalna instalacija – kičma objekta (engl.: Building Backbone) izvodi FO (Fiber Optic) kablovima, a horizontalna instalacija (engl.: Floor Backbone) UTP/FTP/SFTP kablovima.

Sve instalacije se mogu izvoditi uzidno i nazidno uz primenu odgovarajućih elektroinstalacionih sredstava (regali, pvc cevi, pvc kanalice i sl.). Centri i podcentri LAN (Local Area Network) mreže sastoje se od odgovarajućih komunikacionih nazidnih ili samostojećih ormana (Rack-ovi) u kojima je smeštena sva potrebna pasivna i aktivna oprema.

Pod pasivnom opremom podrazumevaju se Patch paneli za bakarne kablove, Patch paneli za optičke kablove, paneli za razvod Patch bakarnih i optičkih kablova, paneli za napajanje el. energijom sa odgovarajućim brojem utičnica i prenaponskom zaštitom (ili bez nje), Voice paneli i sl.

Pod aktivnom opremom podrazumevaju se Switch-evi raznih vrsta i namena (neupravljivi, upravljivi, sa manjim ili većim brzinama i/ili sa portovima za FO (Fiber Optic), modemi, ruteri i po želji uređaji za bezprekidno napajanje (UPS).

Nakon izgradnje LAN mreže po zahtevu izvodimo merenja – testiranja na određenu kategoriju uz izdavanje atesta – rezultata merenja sa svim parametrima relevantnim za predmetnu instalaciju.

I na kraju, na zahtev investitora izrađujemo tehničku dokumentaciju izvedenog stanja izgrađene računarske mreže.