O nama Kontakt Reference Početna strana
Delatnost

Delatnost :


Računarska oprema
Sistemski softver
Korisnički programi
Web dizajn
Mreže
Servis
Održavanje
Izrada projekata
Savetovanje 

Obračun zarada:

 

Ako želite da probate program (Korisničko ime: test, korisnička šifra: test)

Za rad sa programima - prijavite te se OVDE!!!
Preuzimanje priručnika!
Program je u potpunosti usaglašen sa važećim zakonima i propisima, omogućava obračun po svakom zaposlenom u preduzeću, sa mogućnošću obračuna po različitim kriterijumima:

 • Rad (redovan, prekovremeni, noćni, u dane praznika, nedeljom, …).
 • Naknade (godišnji odmor, bolovanje, topli obrok, regres, …).
 • Automatska primanja (minuli rad, …).
Program omogućava izbor obračuna ‘neto na bruto’ ili ‘bruto na neto’, kao i mogućnost isplate samo doprinosa na najnižu zagarantovanu osnovicu.
Postoji i opcija za obračun dogovorenih zarada. Program sve elemente plate svodi na dogovoren iznos zarade, uz mogućnost da se pojedini radnici dodatno nagrade preko tog iznosa.

Svaki obračun sadrži:
 • Sve obaveze propisane zakonom (porezi i doprinosi) i izveštavanje prema Poreskoj Upravi (kreiranje XML-a).
 • Obračun svih obustava radnika (kredita, članarina, alimentacije, …) i izveštavanje prema poveriocima, formiranje podataka za virmane poverilaca.
 • Formiranje podataka za virmane za isplatu zarada (virmani banaka) i prateće spiskove.
 • Nalog za Glavnu knjigu.
 • Za državne firme – svi izveštaji za Trezor (u XML formatu).
Pored prethodno navedenih osnovnih funkcionalnosti, program omogućava kreiranje izveštaja po raznim kriterijumima za izabrani period: po radniku, po organizacionom delu, po vrsti zarade(naknade), po zakonom propisanim obavezama, po obustavama …
Pored obračuna zarada program omogućava i obračun dodatnih isplata radnicima:
 • Prevoz
 • Dnevnice preko oporezivog iznosa
 • Jubilarne nagrade
 • Dobitak koje se deli sa radnicima
 • Bolovanje (porodiljsko, na teret fonda – preko 30 dana).
 • Ostalo
Program obračunava i isplate van radnog odnosa, odnosno trećim licima:
 • Ugovor o delu
 • Autorski honorar
 • Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora
 • Stipendije
 • Ostalo
Ova kompletna evidencija omogućava štampu PPP-PO obrasca za sva primanja u toku godine (i za zaposlene i za treća lica).

Program ne zahteva dodatne licence, za rad je dovoljan samo internet browser (pretraživač), a preporučuju se besplatni programi kao što su: Mozilla Firefox, Google Chrome, Pale Moon, itd.).